Korsets Seier

Prosjektbeskrivelse

Kategori
Nettside
Nettside
 Se den her
Korsets Seier er Pinsebevegelsens hovedorgan, og de trengte en oppgradering av sin nettavis. Vi laget en mer moderne og forenklet nettside, som blant annet er mer fleksibel med annonsering og nyhetskategorier.

 

Korsets Seier nettside